Ochrona mienia i osób

Realizowana jest przez pracowników GS5 Security zgodnie z procedurami chronionego obiektu.

Świadczymy usługi w każdym zakresie ochrony

Ochrona fizyczna realizowana jest przez pracowników GS5 Security zgodnie z procedurami chronionego obiektu.

Ochrona fizyczna

Kontrola pracowników

Ochrona osobista VIP

Grupy interwencyjne

3843
dni ochrony
57
stałych klientów
350
rozwiązane sprawy
27
referencji

Ochrona fizyczna

Realizowana jest przez pracowników GS5 Security zgodnie z procedurami chronionego obiektu.

Głównym celem jest sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem, w szczególności ograniczenie swobodnego poruszania się osób nieupoważnionych, zapobieganie włamaniom, kradzieżom, dewastacjom, ochrona osób w strefie dozoru, dążenie do zminimalizowania skutków zdarzeń losowych, awarii i klęsk żywiołowych.

Kontrola pracowników

Dwustopniowa kontrola pracowników wykonujących zadania ochronno-kontrolne, patrole interwencyjne.

Szybki przepływ informacji, dzięki nowym technologiom pomiędzy obiektami chronionymi a nadzorem GS5 powoduje, że wszystkie zagrożenie dla obiektu są szybko neutralizowane.

Ochrona osobista VIP

Stawiając czoło wrastającemu zagrożeniu i coraz większej zuchwałości przestępców świadczymy usługi w zakresie ochrony osobistej. Wykonywana jest przez pracowników doświadczonych i sprawdzonych.

  • Dyskrecja i kultura osobista
  • Odpowiedzialność i konsekwencja
  • Umiejętność dostosowania się do każdej sytuacji ( z narażeniem zdrowia a nawet życia)
  • Wysoka sprawność fizyczna
  • Ciągłe doskonalenie w zakresie taktyki, posługiwania się bronią i samoobrony

Grupy interwencyjne

Zadaniem Grup Interwencyjnych GS5 jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie oraz podjęcie działań mających na celu ochronę zdrowia lub życia oraz zabezpieczenie mienia.

Ilości załóg Grup Interwencyjnych oraz miejsca ich stacjonowania są zawsze dostosowane do aktualnego stanu zagrożenia w systemie ochrony, warunków drogowych i atmosferycznych. Profesjonalna organizacja działania w oparciu o sprawdzone procedury sprawia, że załogi Grupy Interwencyjnej docierają do obiektu w ciągu kilku minut od otrzymania sygnału alarmowego.

SECURE YOUR SAFETY

Większość z naszych klientów chce pozostać anonimowa.